Contact

Maria del Mar Vanrell Bosch

Assistant professor
Office CC 06
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa km 7,5
07122 Palma

E-mail address: mm.vanrell@uib.cat

Web page: http://mariadelmarvanrell.cat